Rahui Katene, Ngati Koata – te hokinga mai o te manu hakapakapa

16 Sep 2018
17:20
Whakatu Marae Nelson

Rahui Katene, Ngati Koata – te hokinga mai o te manu hakapakapa

‘Ko Aotearoa Tēnei’ was published in July 2011 calling for the relationship between Māori and the Crown to move to a new era based on partnership. Has the Crown been able to build a new relationship based on partnership with Ngāti Koata? What does this relationship look like? What responsibilities does Ngāti Koata have to uphold its rangatiratanga? Has it helped Ngāti Koata to achieve its vision?